Vilnius

Didzioji g. 7,  LT-01128,
tel./fax. +370 5 261 7058  
mob. +370 693 04542

 

Darba laiki:

Vasaras sezonā no 1.maija līdz 1.oktobrīm

No 10:00 līdz 21:00

 

Ziemas sezonā no 1.oktobra līdz 1.maijam

No 10:00 līdz 19:00