Klaipėda

Turgaus str. 3, LT-91247,
tel./fax. +370 46 213390,
mob.+370 619 55099

 

Darba laiki:

Vasaras sezonā no 1.maija līdz 1.oktobrīm

No 10:00 līdz 21:00

 

Ziemas sezonā no 1.oktobra līdz 1.maijam

No 10:00 līdz 19:00