Īstenots ES finansēts projekts kultūras mantojuma aktualizēšanai

Īstenots ES finansēts projekts kultūras mantojuma aktualizēšanai

AS “Domus luxus” un projekta partneris AS “Amber Queen” pabeidza ES finansētā projekta ieviešanu. Projekta mērķis bija sakārtot valsts aizsargātu kultūras mantojuma objektu Pacu pilī Lielji St. 7, Viļņā un saglabāt tā vērtīgās iezīmes, vizualizēt objektu, atvērt to apskatei.

Projekta īstenošanas laikā ēkas fasāžu apsaimniekošanas darbos, pirmā stāva un pagraba telpās tika pārvaldīti mantojuma saglabāšanas darbi, sienu krāsošanas konservācija un restaurācija, kā arī celtniecības darbi. Rotaslietas veikals Amber Queen atrodas pārveidotā īpašuma pirmajā stāvā, bet pagrabā atrodas Dzintara muzejs.

Īstenojot projektu, tika atklātas kultūrvēsturiskā objekta vērtīgās iezīmes, atklāta 1677. gada zemnieciskā rūsa un telpās atjaunota 17. – 19. gadsimta sienas gleznojums. Atjaunotais objekts harmoniski saplūst ar Viļņas vecpilsētu, kas ir UNESCO pasaules mantojuma vieta.

Projekts tika īstenots laikā no 2018. līdz 2019. gadam saskaņā ar pasākumu Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 Sabiedriskā un privātā kultūras mantojuma paaugstināšana

Finansējums no ES struktūrfondiem: EUR 96 201,34