Įgyvendintas ES finansuojamas kultūros paveldo aktualizavimo projektas

UAB „Domus luxus“ ir projekto partnerė UAB „Amber Queen“ baigė įgyvendinti ES finansuojamą projektą „Rūmų vad.Pacų paveldo aktualizavimas“. Projekto tikslas buvo sutvarkyti valstybės saugomą kultūros paveldo objektą Rūmus vad. Pacų Didžioji g.7, Vilniuje ir išsaugoti jo vertingąsias savybes, atualizuoti objektą, atverti lankymui.

Projekto įgyvendinimo metu atlikti pastato fasado tvarkybos darbai, pirmo aukšto dalies ir rūsyje esančios patalpos tvarkomieji paveldosaugos darbai, sieninės tapybos konservavimas ir restauravimas bei statybos darbai. Sutvarkyto objekto pirmo aukšto patalpose įsikūrė gintaro dirbinių parduotuvė „Amber Queen“, o rūsio patalpoje gintaro galerija.

Įgyvendindinant projektą buvo atskleistos kultūros paveldo objekto vertingosios savybės, tvarkant fasadą atidengta 1677 metų rustika, patalpų viduje restauruota XVII-XIX a.sieninė tapyba. Restauruotas objektas darniai įsikomponuoja į Vilniaus senamiestį, įtrauktą į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą.

Projektas įgyvendintas 2018 – 2019 metais pagal priemonę Nr. 05.4.1-CPVA-K-303 „Aktualizuoti viešąjį ir privatų kultūros paveldą“

Projektui skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas: 96 201,34 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.